Awards Powered by Trendolizer

Vi som jobber natt risikerer å få flere alvorlige sykdommer, men vi er en glemt gruppe

Trending story found on www.adressa.no
Vi som jobber natt risikerer å få flere alvorlige sykdommer, men vi er en glemt gruppe
«Vi risikerer å få søvnvansker, fordøyelsesvansker, hjertesykdom og kreft» skriver nattevakten Oscar Aaslund Hovin i dette debattinnlegget.
[Source: www.adressa.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments