Awards Powered by Trendolizer

(+) Nytt tilbud til ungdom – har etablert e-sportssenter i sentrum

Trending story found on www.sa.no
(+) Nytt tilbud til ungdom – har etablert e-sportssenter i sentrum
Riddle Esportssenter har åpnet i midlertidige lokaler i St. Marie læringssenter i Oscar Pedersens vei.
[Source: www.sa.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments