Awards Powered by Trendolizer

Als we rouwen, rouwen we om het verlies van de ander én om het verlies van een deel van onszelf

Trending story found on www.volkskrant.nl
Als we rouwen, rouwen we om het verlies van de ander én om het verlies van een deel van onszelf
Hoe hervind je je identiteit na het rouwen? Neem een voorbeeld aan Nick Cave. Diens grote verdienste, betoogt Oscar van Gelderen, is dat hij met zi...
[Source: www.volkskrant.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments